Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2014

mowdomnie
Reposted byberewerehydrospherepaniprezessimsofancy
mowdomnie
Reposted byifyoucouldseemenowfreedomlover
mowdomnie
mowdomnie
4078 f1f7
Reposted byberewereviva-salvadorelucasthelocusttivvgodivaDieee

October 19 2014

mowdomnie
4154 34eb
Reposted fromskatrix skatrix viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 18 2014

mowdomnie
U mnie dobrze.
We mnie źle.
— z głowy o 04:10
mowdomnie
Leżał obok i patrzył na mnie tak jakbym była jakimś cudem. A później objął mnie w talii i pocałował, tak jakby czekał na to całe życie.
mowdomnie
Mieć go przy sobie... dotykać go... patrzeć, jak się uśmiecha... słyszeć te słowa. Mogłam przejść przez każde piekło pod warunkiem, że po męczącym dniu znajdę się tuż przy nim.
— zwłaszcza po ciężkim dniu pracy! pieprzona odległość!
mowdomnie
0274 121f

October 16 2014

mowdomnie
6030 bed9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBellona Bellona
mowdomnie
2530 05a3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBellona Bellona
mowdomnie
7345 4849
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
mowdomnie
0010 780d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 15 2014

mowdomnie

Ten tylko może być szczęśliwy kto ma wielkie oczy i potrafi nimi daleko patrzeć, kto ma wielkie serce i potrafi nim wiele czuć, kto ma wielkie sumienie i potrafi nim nienawidzić wszystkiego, co jest podłe i przeciw szczęściu. Świat jest dziś wielkim ogniem i małe serduszka stopią się w nim jak grudki ołowiu.
— Marek Hłasko artykuł "W pogoni za szczęściem"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapoezja poezja
mowdomnie

Rozsądna kobieta

Pozwoli spojrzeć na siebie wielu mężczyznom,
ale siebie całą pokaże tylko temu jedynemu!
Reposted fromtimetolove timetolove viaBellona Bellona
mowdomnie
"POZWÓL SOBIE BYĆ SOBĄ, A INNYM - BYĆ INNYMI.
Pozwolenie sobie na bycie sobą oznacza akceptację siebie z całą swą niedoskonałością. Pozwolenie drugiemu człowiekowi na bycie innym oznacza zdjęcie z niego projekcji własnych oczekiwań.
Ta zasada daje możliwość uzyskania WOLNOŚCI wewnętrznej i pozbycie się różnego rodzaju problemów."

(Transerfing rzeczywistości, tom IX - V. Zeland)
Reposted fromamanecer amanecer viaBellona Bellona
mowdomnie
10 nakazań by poczuć sens istnienia 
1. Skłonność do spontanicznego myślenia i działania bez obaw.
2. Niewątpliwa zdolność do rozkoszowania się każdą chwilą.
3. Utrata zainteresowania oceną i potępieniem ze strony innych.
4. Utrata zainteresowania konfliktami.
5. Utrata zainteresowania oceną i potępianiem samego siebie.
6. Odzwyczajenie od zamartwiania się.
7. Powracające fazy szanowania i cenienia sobie życia.
8. Uczucie przyjemności płynące z więzi z innymi i z naturą.
9. Rosnąca skłonność do dostrzegania i przyjmowania do wiadomości życia w dostatku.
10. Napady serdecznego śmiechu z całego serca.
FB: Absurdalnie prawdziwa filozofia
Reposted fromamanecer amanecer viaBellona Bellona
mowdomnie
"Spokojny jest ten, kto potrafi coś zostawić. Na przykład troskę, wzburzenie serca po zniewadze, upokorzeniu, zniesławieniu. Spokojny jest także ten, kto zostawia stare sny, dawne pretensje, stare zarzuty i potrafi tym samym uwolnić od nich serce, tak iż jest spokojny, opanowany i gotowy na to, co teraz możliwe i ofiarowane. Spokojny jest dlatego też ten, kto przebacza w sensie zgody na przeminięcie, bez dodawania czegokolwiek. Ten spokój jest siłą bez emocji, skupioną gotowością na to, co nadejdzie i na chwilę obecną". Bert Hellinger
Reposted fromamanecer amanecer viaBellona Bellona
6237 8d8d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaBellona Bellona
mowdomnie
4811 33d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBellona Bellona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl